eNews październik 2019

###
„In Cruce Vita” („W Krzyżu jest Życie”)
Pozdrowienia z Pittsburgha w dniu urodzin Elżbiety! Wielu spośród nas łączy się dziś w modlitwie. Cztery Msze Święte zostaną odprawione w Stanach Zjednoczonych w intencji procesu kanonizacyjnego Elżbiety. Joe i ja będziemy uczestniczyć w jednej z nich, z samego rana w Pittsburgh Oratory.

Październik 2019

Ostatnio ominęliśmy kilka comiesięcznych refleksji, ale za to dobrze wypoczęliśmy w czasie wakacji. To jest nasz pierwszy październik, którego nie spędzamy we Francji, odkąd pracujemy dla sprawy procesu kanonizacyjnego Elżbiety. Modlimy się nadal, by Bóg objawił Swą wolę. Będzie mi brakowało możliwości modlitwy przy grobie Elżbiety. Często modląc się za jej wstawiennictwem wyobrażam sobie siebie stojącą przy jej grobie i rozważającą słowa na nim wyryte – „In Cruce Vita” („W Krzyżu jest Życie”). Szczególnie myślę o nich teraz, gdyż ja sama i wielu spośród naszych bliskich współpracowników przeżywa poważne problemy zdrowotne. Elżbieta często pisała o jednoczeniu się z Chrystusem we wszystkich jej cierpieniach, zwłaszcza fizycznych. Ostatnio korzystam z jej tekstów w moich własnych modlitwach i dzielę się nimi z Wami w październikowej refleksji.

9 stycznia 1914
Sześć miesięcy cierpienia: bolesne cierpienie ciała, cierpienie duszy, niedostatki wszelkiego rodzaju, wielki ból i upokorzenie. Ach, tak długo, póki jest to Boża odpowiedź dla mnie – czyż nie jest tak, Panie? I póki żadno z moich cierpień nie jest stracone! Silniejsze niż moje nieudolne działanie, silniejsze niż moja niedoskonała modlitwa, niech dosięgnie Twojego serca i stanie się najskuteczniejszą formą błagania. Nie zwlekaj; usłysz, mój Boże, te pragnienia, które tak dobrze znasz. Obdarz wspaniałym, chrześcijańskim szczęściem moich najukochańszych młodych ludzi i uczyń ich wszystkich świętymi. Jak najszybciej ukończ ich wewnętrzne nawrócenie i głębokie uświęcenie, którego tak pragnę. Zjednocz z moją duszą dusze wszystkich, których tak kocham, tego, którego kocham najbardziej, i zakończ to duchowe odosobnienie, które tak mi ciąży. I mnie również uświęć poprzez to cierpienie; przenieś mnie blisko Twego serca i naucz mnie kochać i służyć Ci coraz lepiej.
Postanawiam (prosząc o Twą łaskę) w przyszłości nie poddawać się już mym upadkom i godzinom intensywnego bólu, być zawsze łagodną, skromną i pełną miłości.
Dopomóż mi, drogi Zbawco.
###

Prośby o modlitwę

Nadal otrzymujemy prośby o modlitwy i od czasu do czasu aktualizujemy stronę Prayer Requests. Jeśli chcielibyście dodać swoją intencję, napiszcie do nas na adres elcause.org@gmail.com.

 

Z modlitwą,

Jennifer i Joe MacNeil